Smart City Summit 2021 – záznam

Smart City Summit 2021  včerajšia diskusia bola výborná, vecná, otvorená! Ak sa zaujímate o danú tematiku ako odborník alebo záujemca - občan s potrebou zorientovať sa, kliknite a vypočujte si ako podcast obidve časti diskusie - Zásadná reforma je v nedohľadne a  Nová realita slovenských miest. Stojí to za to! https://www.youtube.com/watch?v=-u7D_Ij8b20                                                             …...
Read More

Smart City Summit 2021

Slovak Smart City Cluster organizuje v spolupráci so SME konferencie, Bratislava  a hlavným partnerom spoločnosťou KOOR (člen SSCC)  opäť ako odborný garant programu konferenciu Smart City Summit 2021 s podnázvom Mestám v pandémii vzrástlo sebavedomie. 1. Júna 2021 od 10:30 hod. online Členovia Predstavenstva SSCC Igor Wzoš a Milan Orlovský budú diskutovať na témy: "Aké poučenie si z pandémie odnášajú úspešní regionálni lídri a čo je ich prioritou pre najbližšie roky?" alebo "Ako by sa slovenské mestá mali pripraviť na pokoronovú realitu?",  či ďalšie témy súvisiace s…...
Read More

Smart City Summit 2021

Slovak Smart City Cluster organizes in cooperation with SME conferences, Bratislava and the main partner KOOR (member of SSCC) again as a professional guarantor of the program Smart City Summit 2021 with the subtitle Cities in a pandemic increased self-confidence. June 1, 2021 from 10:30 a.m. online Members of the SSCC Board of Directors Igor Wzoš and Milan Orlovský will discuss the following topics: "What lessons do successful regional leaders learn from the pandemic and what is their priority for…...
Read More