SMART CITIES 2018 „
Od vízií k efektívnym inováciám“

Slovak Smart City Cluster  spoluorganizoval ako odborný programový garant konferenciu SMART CITIES 2018 v spolupráci s hlavným organizátorom HN Konferencie dňa 16.októbra 2018 v Bratislave pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  Otvorením nás poctil štátny tajomník MHSR pán Rastislav Chovanec, za združenie SSCC sa prihovoril člen predstavenstva Igor Wzoš. Konferencia prebiehala v troch tematicky súvisiacich častiach. Odborníci z radov členov SSCC a ďalší hostia diskutovali na tému investície, predstavené boli nové inovačné technológie a tiež inšpiratívne boli prezentácie skúsených odborníkov.    …...
Read More

2. konferencia SSCC – Metro ON Line 2018

V poradí druhá medzinárodná konferencia Slovak Smart City Cluster sa uskutočnila v dňoch 11. - 12. júna 2018 ako prvé dva odborné dni s tematioku smart city v rámci 13. ročníka Metroonline 2018 v Poprade. Konferencie sa zúčastilo viac ako 200 účastníkov z odbornej verejnosti, primátorov a starostov, zástupcov verejnej správy, vrátane zahranicčných hostí. Záujem o inovatívne riašenia mal aj 100 študentov stredných a vysokých škôl z východného Slovenska. Podujatie sa konalo pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Program, informácie o 25…...
Read More